قسمت اول:
ما خیلی چشم انتظار شماها بودیم!
خیلی جلسه شیرین و مطلوبی شد امروز بحمدالله؛برادران عزیز با بیانات خودشان یک دریچهای باز کردندبه یک دنیایی از وضعیت مطلوب فرهنگی و همچنین نشانه های بسیار خوب و امیدوارکننده ای را دادند از انگیزه های جوشان و متراکمی که در این نسل جوان ما الحمدلله هست.آنچه که بنده وظیفه دارم انجام دهم در درجه اول،شکر خداست.ما خیلی چشم انتظار شماها بودیم در طول چندین سال.الحمدالله شماها رسیدید و آمدید؛خدارا شکر.حدس ما هم همین بود.این دوستان پیشکسوتی که مشاهده می کنید، در یک دوره هایی(که ما از نزدیک این برادران پیشکسوت هنری و فرهنگی را خیلی شان را از نزدیک می شناسیم)در یک دوره ای واقعا در اقلیت بودند،در غربت بودند؛هر کدام شان،چه در دنیای ادبیات،چه در دنیای هنر و بقیه عرصه های فرهنگی.امروز الحمدلله شما جوانان آمدید توی میدان و من پیش بینی می کردم،امیدوار بودم که یک چنین اتفاقی بیفتد.یک وقتی هم در نماز جمعه اشاره کردم،سال ها پیش؛شاید ده-دوازده سال پیش،گفتم که بعضی ها می گویند ریزش داریم،من هم قبول دارم ریزش ها را،اما معتقدم رویش ها از ریزش ها قوی تر و ان شاءالله پربرکت تر است.الحمدلله همین هم شده.ان شاءالله موفق و موید باشید.حسن این گزارش های شما،هم این بود که پرمطلب و درواقع کم حجم بود؛...آدم احساس می کند که آنچه پشت این گزارش ها،پشت این الفاظ،وجود دارد در ذهن ها و در دل ها،خیلی وسیع تر و شاید عمیق تر است.حالا وسعتش که قطعی است؛از آن چیزی که در الفاظ و کلمات بیان می شود.
قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2