قسمت سوم:

پشت این حوادث و آفت های فرهنگی یک برنامه ریزی احساس می شود

این نگرانی یک نگرانی بجایی بود.این نگرانی های بنده از روی آشنایی و آگاهی و واقعیت های جامعه بود،توهمات نبود.آن چیزی که من در مجموعه احساس کردم در این سال های متمادی این است که،این کارهای فرهنگی که در واقع ناهنجاری های فرهنگی که در گفتار،در آثار فرهنگی و در رفتار مشاهده می شود نه اینکه بخواهیم بگوییم که همه اش را دشمنان دارند ترتیب می دهند و تزریق می کنند،این را نمی شود گفت؛لکن پشت این ناهنجاری ها یک برنامه وجود دارد.انسان این را احساس می کند،یعنی این طور نیست!حالا گاهی اوقات است که فرض بفرمایید در یک جمع، یک آدمی بی خیال و مست که کارهای عجیب و غریب انجام می دهد، نمی شود گفت که این حرکتی که این آدم ناباب یا مست یا بی خیال انجام داد این را قبلا بهش دستور دادند مثل یک هنر پیشه، که می گویند این کار را بکن انجام داده؛نه!لکن گاهی اوقات پشت صحنه یک نفر،دو نفر نشسته اند،این حرکات را رصدمی کنند، و آن جایی که باید تشدید کرد،تشدید می کنند؛آنجایی که باید تضعیف کرد،تضعیف می کنند؛آن جایی که باید با هم جفت و جور کرد، جفت و جور می کنند.یک برنامه ریزی را انسان احساس می کندپشت این حوادث فرهنگی و آفت های فرهنگی که سر راه ما پیدا شده در طول این زمان ها.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2