بازدید شهردار محترم کلان شهر اصفهان جناب آقای دکتر جمالی نژاد و جناب آقای مهندس علی اکبر بقایی مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان  از مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر1394/9/23

بازدید شهردار محترم کلان شهر اصفهان جناب آقای دکتر جمالی نژاد و جناب آقای مهندس علی اکبر بقایی مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان  از مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر1394/9/23

در این بازدید بنده ارائه گزارشی از روند طرح بینش مطهر خدمت شهردار محترم داشتم که با استقبال ایشان مواجح شد.

خدا را شکر شهردار فعلی ظاهرا به مقوله فرهنگ اهمیت زیادی میدهند، امیدوارم که همراه با عمل و تداوم بیشتر باشد،

انشالله

بازدید شهردار محترم کلان شهر اصفهان جناب آقای دکتر جمالی نژاد و جناب آقای مهندس علی اکبر بقایی مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان  از مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر1394/9/23