قسمت نهم:

سرخودتان را خیلی شلوغ نکنید!نگاه کنید ببینید اولویت ها چیست؟

یک نکته ی دیگری که وجود دارد بحث اولویت‌هاست. نگاه کنید ببینید چه کاری زمین مانده است.
حالا یک وقتی هست یک مجموعه‌ای دارند کاری را خودشان انجام می‌دهند، شما برای آن نظیری هم سراغ ندارید؛ خوب پشتیبانی می کنید اشکالی هم ندارد. چنانچه هر جا ملاحظه کردید این کاری که شما می‌ خواهید انجام دهید قبلاً یک جایی دیگری برای این کار تدارک دیده شده، خوب اقدام اول این است بروید سراغ آنجا، ببینید این تدارک، تدارک کافی و قانع کننده ای هست یا نیست. اگر بود، بار از دوش شما برداشته است و شما توجه تان به آنجا جلب کنید، تشکیلات و افراد را هم به آنجا ارجاع می دهید. اگر نبود، سعی می کنید تکمیل کنید. کم پیش می‌آید که انسان یک مرکزی را به این شکل پیدا بکند بعد ببیند که صد در صد نمی شود با این همکاری کرد. مجبوریم یک کار تاسیسی به وجود بیآوریم،که البته معلوم نیست زیاد از این قبیل موارد پیش بیاید، حالا مثلا فرض کنید نمونه روشن اش کار تبلیغ است که شما اشاره کردید. این که شما به فکر کار تبلیغ هستید خیلی خوب است، لکن دوجور کار است. یک جور کار مثل آن کار حجاب و مدرسه که ما هیچ جا نظیرش را نداریم، یعنی این یک کار کاملاً جدیدی است و در آن موازی کاری علی الاجاله حالاحالاها قابل تصور نیست؛ به خاطر این که حالا یک زوجی پیدا شدند که مثلا ده تا مدرسه را پوشش می دهند اگر ده تا زوج همراه با این ها شدند، صدتا مدرسه را پوشش خواهند داد، صدتا مدرسه از هزاران مدرسه تو کشور کم، مابقیش هنوز احتیاج دارد. یا مثلا اون کاری که گفتید مثل فرستادن مبلغ در مترو و جاهایی که گفتید، جدید است و کارهایی است که نظیر ندارد، لکن یک وقت بحث فرستادن مبلغ است، خب دوستان حوزه و یا همین دوستانی که اشاره کردید تشریف دارند می دانند در حوزه کارهای تبلیغاتی زیادی انجام می گیرد حتی آنجاها موازی کاری بود، ما به بعضی ازمجموعه ها گفتیم اعزام مبلغ نکنند. بشینند برای اعزام مبلغ برنامه ریزی کنند. یعنی دیدیم یک خلأیی وجود دارد گفتیم این کار را بکنید. شما نگاه کنید ببنید خلا کجاست، آن خلأ را پر کنید.
یا در زمینه مسائل قرآنی هم همین جور است. تفصییلات را حالا خود شما باید بگردید پیدا کنید. منظور این است که موازی کاری به معنای دوباره کاری درست نیست. حالا نه این که هر کار موازی غلط باشد. نه! گاهی کارهای موازی چون نیاز زیاد است، لازم است، اما دوباره-کاری ها و اضافه‌کاری‌های بی منطق را مواظب باشید پیش نیاید و جلویش را بگیرید.
تو همین کار بسیار خوب سایبری که ایشان اشاره کردن به وجود آمده و کارهای بسیار خوبی انجام گرفته، خوب این مرکزی که تشکیل شد برای سایبری، مراقب باشید ناهماهنگی بوجود نیاید یعنی یک کاری انجام نگیرد که در جایی دیگر هم آن کار دارد انجام می گیرد یعنی کاملا همدیگر را بپوشانند. بنابراین این هم مسئله مهمی است که سرخودتان را خیلی شلوغ نکنید به کارهایی که دیگران هم دارند انجام می دهند و یک گوشه چشمی می تواند خلأیی را یا کمبودی را از آن ها پر کند، باز شما خودتان بروید مشغول شوید این خیلی لزومی ندارد، کارهای نشده و نکرده که شما باید انجام دهید خیلی هست. نگاه کنید ببینید اولویت ها چیست. این هم یک مطلب.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2