قسمت یازدهم:

نَفَس تان را نفس عمیق قرار دهید

کارها، کارهای بسیار مهمی است آنچه که شما به آن همت گماشته‌‌‌اید، مهم این است که کار ادامه پیدا کند. نفس تان را نفس عمیق قرار بدهید، نگذارید نفس تان بین راه قطع بشود. البته این الزاماتی دارد؛ اگر می خواهید نفست، نفس عمیقی باشد، الزاماتی دارد؛ هم الزامات روحی و معنوی و هم الزامات مدیریتی و تدبیری دارد و اگر چنانچه به این الزامات توجه نشود کار چنان چه باید و شاید ادامه پیدا نخواهد کرد. به هر حال این ها چیزهایی است که باید رعایت کرد. ممکن است من برخی از تذکراتی که لازم هست را بعداً به شما منتقل کنم.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2