محرم نزدیک است

محرم نزدیک است!

ولی دلم عجیب گرفته!
در این چند روز همه شور و هیجان عجیبی دارند، بچه هیئتی های خودمان را می گویم!
همه مشغولند برای برنامه ریزی یک حرکت تاثیر گذار فرهنگی عمیق! با عناوینی زیبا،طرح هایی قشنگ و هزار رنگ و لعاب امروزی.
همه صادقانه می خواهند حرکتی بکنند،همه دغدغه دارند، همه تلاش می کنند، پرچم ها ، بیرق ها و وسایل محرم را از انبار بیرون می آورند و تمیز می کنند.
فضا معطر می شود به عطر محرم!
ولی!
در میان این خانه تکانی ها، یک چیز جامانده!
ان هم خانه تکانی دل است!
روضه های محرم شروع شده؛
می شنوید
اباعبدالله حسین(ع) بار دیگر مشعل ها را خاموش کرده، تا کسانی که می خواهند بروند، بروند و کسانی که می خواهند بمانند بمانند.
جنگ است!
برویم!؟ یا بمانیم
برویم دنبال هوای نفس!
خیلی چیزها دارد برای ما بچه هیئتی ها عادی می شود، همه ناراحت هستیم از زَرِه زَرِه کم شدن حجاب خواهرانمان و غافل از زَرِه زَرِه کم شدن عفت چشم و گوش و زبانمان.
از کجا
یک سری به گوشی و لب تاپ خود زده اید؟
چقدر فیلم هایی سینمایی خارجی، موسیقی های به ظاهر حلال، شبکه های اجتماعی به ظاهر علمی، که با هزار و یک توجیه، هر روز داریم می بینیم، گوش میدهیم و برای هم تعریف می کنیم، فیلم هایی که دارد زَرِه زَرِه عفت چشمانمان را می گیرد و موسیقی هایی که زَرِه زَرِه عفت گوش هایمان را ...
با هزار و یک طرفند هزارو یک چیزمان را می گیرند...
از وقت پر ارزشمان گرفته، تا فرهنگ، ارتباط با خانواده ، حال عبادت و هزارو یک مورد دیگر...
و ما خوشحال هستیم که داریم در جبهه جنگ نرم، کار فرهنگی می کنیم!!!
غافل از اینکه، دشمن خودمان را هدف گرفته است
اخوی! بیدار شو و خانه تکانی دل کن
خلوت کن با خود و خدای خود
و ببین باید چکار کنیم
بریمیا بمانیم

و چه زیبا گفت شهید سید مرتضی آوینی:
نپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند و لاغیر...صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است.