زندگی به سبک روح الله

#زندگی_به_سبک_روح_الله
.... خانه کوچک و کهنه .... 🏠
🔻 #حدیث 🔻
حضرت علی (ع):
گواراترین زندگی آن است که با #قناعت همراه باشد.