کانال تلگرام مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان راه اندازی شد

برای پیوستن به این کانال کافی است تلگرام خود را به روز رسانی کنید و بر روی لینک یا تصویر ذیل در کامپیوتر و یا موبایل خود  کلیک نمایید.


Telegram.me/bineshmotahar1404

کانال تلگرام بینش مطهر

.🌺دوستان خود را به جمع بینش مطهر دعوت کنید🌺.