عینک منفی 

عینک منفی را از چشم بردارید!

اینکه قرآن کریم در هزار و چهارصد سال قبل فرموده است:

«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراَ من الظن،ان بعض الظن اثم»

به این دلیل است که برداشت بد، بددلی، بدبینی و سوء ظن،موجب آسیب و زیان به فرد، خانواده و جامعه می شود.اگر انسان، برنامه عملی برای درمان بدبینی، تدارک نبیند، خدای ناکرده قلبش بیمار می شود و نکند کار به جایی برسد که دیگر هیچ درمانی برای او سود نبخشد:

«فی قلوبهم مرضاَ و لهم عذاب الیم بماکانوا یکذبون»

(سوره بقره:10)«در دل هایشان دچار شک و بددلی هستند و هرچه می گذرد،(بر سبک تبیین منفی) و بددلی شان افزوده می شود و با نوع بینشی که بر خود تحمیل می کنند، دچار عذاب و آسیب می شوند.این در حالی است که دچار تحریف و باورهای غلط شده اند».

روایتی از امام محمد باقر علیه السلام داریم که می فرماید:«اگر کسی به تو ناسزا گفت،با او خوش زبانی کن، اگر کسی با تو قطع رابطه کرد، تو با او وصل کن، اگر کسی به خطا به تو تعرضی کرد، تو سعی کن مقابله به مثل نکنی».البته فرمایش امام محمد باقر علیه السلام به این معنا نیست که اگر کسی به حق شما تجاوز کرد، پاسخ ظلم را ندهید، بلکه به این معنا است که افراد باید خود را به رفتار بد عادت ندهند، چرا که انسان نباید رویه های بد را پیشه کند و آن طور که خداوند متعال فرموده است، باید از سوء ظن و بدبینی پرهیز کنند.زیرا بدگمانی و بدبینی یک صفت ناپسند اخلاقی و شناختی است و موجب کاهش شایستگی های انسان و پایین آمدن شخصیت اجتماعی او می شود.انسان باایمان در قرآن کریم، به عزتمند بودن معرفی شده است.