قسمت پنجم:

متشکل کردن تشکل های مردمی؛حرکتی عظیم و کاری مبارک

حالا شما آمارها‌یی دادید که برای من جدید بود، من این آمارها را نمی‌دانستم، اما می‌دانستم یک حجم عظیمی از فعالیت‌های مردمی در زمینه¬های فرهنگ وجود دارد.
در طول این سال‌ها به افراد متعددی هم، من تکلیف کردم، که بروید این تشکل های مردمی، این مجموعه¬ها، این واحدهای مردمی رو که دارند کار فرهنگی خودشان می¬کنند، بروید این¬ها را پیدا کنید، تشویق کنید، متشکل کنید، پشتیبانی ممکن، در حدود ممکن پشتیبانی کنید، نتوانستند. آن کسایی که بنده بهشان تکلیف کردم نتوانستند. یک چنین حرکت عظیمی لازم است، خوب حالا شما وارد این میدان شدید، این مسئولیت را به عهده گرفتید، بسیار کار خوبی است، بسیار کار مبارکی است.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2