زندگی به سبک روح الله

#زندگی_به_سبک_روح_الله
.... عروسی در ماه مبارک رمضان ....
🔻 #حدیث 🔻
پیامبر اکرم (ص):
ازدواج کردن در ماه رمضان مستحب است.
زیرا در این ماه، امید به #برکت میرود.